Телефония

Във вътрешната организация на фирмите избора да се направи телефонна централа позволява да се достигнат значителни икономически ползи относно спестяването на време и пари което води и до увеличаване производителността на фирмата подобрявайки комуникацията с клиентите и доставчиците.

Фундаментално е да може да се избере точната телефонна централа и да се познават нейните характеристики.

ИТ Монца може да Ви помогне при избора на телефонна централа, инсталацията , програмирането и активирането на услугата.

В допълнение благодарение на новите технологии базирани на интернет като Voice over IP (глас чрез интернет протокол), по-просто познато като VoIP, е възможно да се осъществи телефонен разговор използвайки интернет връзка. Предимствата пред традиционната телефония са: