Печат

Услуги на повикване | Клиенти без договор

 

За всички клиенти с които нямаме подписан договор за абонаментна поддръжка и които предпочитат да разрешават step by step информационните проблеми, се прилага различна тарифа в която не са включени автоматично всички видове услуги.

 

40 80

 

Общята поддръжка за компютърен клиент с Microsoft Windows, в допълнение само софтуерна помощ за малки рутери,ацес поинти, принтери, скенери и други устройства от общ характер.

Специфичната поддръжка важи за компютърен сървър с Microsoft Windows, компютър клиент с Apple Mac Os и Linux, устройства за мрежиране от по-голямо ниво, допълнително всички устройства изискващи сертификация от производителите.

В общата и специфичната поддръжка,не е включена подръжка на хардуер на принтери, скенери и монитори, в допълнение поддръжка на хардуер и софтуер на компютър сървър с операционна система различна от Microsoft Windows.

Ако имате нужда от помощ с сървърни операционни системи, различни от Microsoft Windows Server семейството, трябва да поискате отделна оферта от наш търговски представител.

Калкулацията на часовете на посещението винаги се закръгля към по-голямата стойност, в случай че посещението е продължило 25, 45 или 59 минути, ще се таксува един час.

Всички цени са без ДДС.