Компютърна мрежа | Сървър и мрежови услуги

За Вашата компютърна мрежа можем да Ви предложим комплексна услуга включваща проектиране, инсталация и конфигурация на активните компоненти (суич, рутер, firewall ..)

Ние изграждаме:

LAN мрежи

  • Локални мрежи с достъп до интернет с различен вид линия ADSL, HSDPA, HDPSA, оптичен кабел, коаксиален кабел и др., и от всеки интернет доставчик.

  • Конфигурация на Рутер

  • Инсталация и конфигурация на апарати за Firewall

 

Връзка между отдалечени офиси

  • Връзка между централа и офиси чрез VPN

  • Изпълнение на система за дистанционен достъп VPN за служители и търговски мрежи

 

Шкафове Rack

  • Инсталация и конфигурация на единични суичове, последователни и с VLAN

  • Инсталация и конфигурация на апаратура за наблюдаване на шкаф за мрежа и за зала CED

 

Връзка с безжични мрежи

  • Изпълнение на офиси свързани Wireless

  • Точки с радио данни тип wireless за свързване на относително отдалечени седалища